Kurslitteratur i elektronisk form.
 

På plattformen Mondo läggs vissa texter upp i formatet pdf. Texterna hittar du genom att klicka i din kurssajts vänstermarginal på "filsamling/resources". 

Vissa texter är rena e-böcker eller e-tidskrifter som tillhandahålls av SUB universitetsbiblioteket. Du får åtkomst ditt med ett aktivt universitetskonto. 

Du bör inte ha några problem om du först loggat in på Mondo och därefter klickar på länken till e-texten. 

Om du befinner dig utanför Campus eller SU's interna nätverk kan vissa problem uppstå. Dessa är de vanligaste felsökningarna:

 

Tekniska detaljer 

För att tjänsten för distansåtkomst ska fungera på din dator så bör dessa krav uppfyllas:

  • Webbläsaren måste acceptera cookies (inloggningstjänsten bygger delvis på användning av cookies).
  • Webbläsaren måste acceptera javascript.
  • Vi rekommenderar att du stänger av pop-up-blockeringen i din webbläsare eller åtminstone tillåter pop-ups från ezp.sub.su.se.
  • Vi rekommenderar att du använder Internet Explorer eller Mozilla Firefox som webbläsare.
  • Har datorn eller nätverket en brandvägg, så måste utgående trafik mot 130.237.165.40 vara tillåten på portarna tcp/2048-4000 samt porten för https tcp/443.
  • Om detta inte löser problemet kan du kontakta helpdesk.  helpdesk@it.su.se eller tel 08-16 19 99

Läs mer om e-texter och supportfunktioner här