Mina studier

Snabblänkar till olika funktioner i "Mina studier".

Wi-Fi och Eduroam

Institutionens lokaler har tillgång till ett trådlöst nätverk. Välj nätverket "SU" och logga in med ditt universitetskonto. Notera att alla utrymmen inte har 100% täckning.

Eduroam

Eduroam används bl a till direktuppkoppling på trådlösa nätet för datorer, mobiltelefoner. Det innebär att man slipper skriva in användarnamn och lösenord varje gång man ansluter mot SU's trådlösa nätverk.

Eduroam är ett samarbete mellan universitet i Europa, som syftar till att erbjuda fri tillgång till nät på universitetens campus. Stockholms universitet är med i samarbetet vilket gör att folk från andra platser i världen kan använda vårt nät med sina lokala inloggningar. På motsvarande sätt kan anställda och studenter vid SU koppla upp sig på nätet vid andra anslutna universitet med samma inloggningförfarande som man använder här.

Läs mer om Eduroam här.

Datasalar, användarkonton och skrivare

För att kunna använda JMK:s datasalar behöver du ha ett universitetskonto för inloggning samt vara registrerad student vid Enheten för JMK. För att få möjlighet att skriva ut behövs ett universitetskort.

Allmänt om datasalar på universitetet

Vid Campus Frescati finns tre studentdatorsalar med sammanlagd ca 250 platser. Salarna håller ungefär samma öppettider som universitetet. Alla studenter vid Stockholms universitet som har ett aktiverat universitetskonto kan logga in på datorerna.

Mer information och öppettider hittar du här.

Datorsalar och skrivare på Enheten för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

JMK har 2 st redaktionsdatorsalar, redigeringsutrymmen och en vanlig datorsal. På JMK finns också en kopierings- och utskriftsmaskiner som fungerar med universitetskortet, lilla rummet mellan redaktionssalarna på plan 4. Se till att välja printomat när du skriver ut. Här köper du utskrifter.

Mer information om skrivare för studenter hittar du här här: https://confluence.it.su.se/confluence/pages/viewpage.action?pageId=38109819

IT-baserade Stödsystem

På Institutioenn används olika typer av IT-baserade stödsystem. Här är en lista med några som används.

Mondo

Mondo är en lär- och samarbetsmiljö för utbildningen vid Stockholms universitet som används för stöd i campusbaserade kurser och distanskurser. Andra användningsområden är stöd för samarbete mellan forskare och för studenters inbördes arbete. Läs mer om mondo här.

JMKs intranät

På JMK används ett webbaserat intranät för internkommunikation, bokning av salar, kurs och schemasidor för studenter. Intranätet når man via följande adress: inside.jmk.su.se
Studenter kan logga in via sitt universitetskonto. För att sedan få tillgång till t ex sin kurssida behövs en inbjudningskod. Det finns en inbjudningskod per klass. För mer information, hör med din lärare eller IT-avdelningen.

Övriga IT-baserade stödsystem

Vi använder också övriga centrala IT-tjänster på Stockholms universitet. Läs mer om de centrala tjänsterna här.

Kontakt

Vid support och allmänna frågor, tveka inte att skicka ett epostmeddelande till it@jmk.su.se eller bart@mail.film.su.se (Frågor om IT på Enheten för filmvetenskap).

Studenter på Centrum för Modevetenskap ska kontakta IT Helpdesk: 08-16 19 99, helpdesk@su.se