Studier och praktik

Utlandsstudier - så funkar det!

Som student vid IMS kan du förlägga en del av din utbildning utomlands. När du åker som utbytesstudent betalar du inte några avgifter till det universitet du läser på i utlandet och de kurser du läser överförs till Stockholms Universitet efter hemkomst.

 

Utlysning av utbytesplatser via IMS för utbyte HT 2021

Läs om utlysningen i pdf nedan.

Utlysning av utbytesplatser via IMS för utbyte HT 2021 (101 Kb)

Ansökan är öppen för:

Erasmus+ & Nordplus

1 mars – 31 mars 2021
(OBS: Ansökan till DMJX i Danmark har tidigare deadline: 1/3-15/3-2020)

När söker jag?

Normalt krävs 6 - 12 månaders framförhållning för att studera utomlands.

Utbyten inom Norden

Genom Nordiska ministerrådets utbildningsprogram Nordplus och Nordlys kan du åka på utbytesstudier inom olika ämnesknutna nätverk och universitetsnätverk samt få stipendium under studietiden. IMS anordnar utbyten via ämnesnätverken (Nordplus) och universitetsnätverken (Nordlys) sköts av Studentavdelningen.

Utbyten inom Europa & ansökningsportalen

Genom Europeiska kommissionens utbildningsprogram Erasmus+ kan du åka på utbytesstudier till IMS partneruniversitet runt om i Europa och få stipendium under studietiden.

Utbyten utanför Europa

Genom Stockholms Universitets universitetsövergripande avtal kan du åka på utbytesstudier till länder utanför Europa. Utbytet ger inga stipendier, men utbildningen är kostnadsfri. Platser söks normalt ett år i förväg - så var ute i god tid!

Praktik inom Europa

Du som studerar vid Stockholms universitet kan ansöka om Erasmusstipendium för utlandspraktik inom ramen för Erasmus+-programmet. Praktiken ordnar du själv, men Stockholms Universitet hjälper till med försäkring och stipendium.

Nominated Students Erasmus & Nordplus

Information for nominated students - what happens now?

Rotterdam Foto: Amanda Heldring

Amanda Heldring - utbytesambassadör VT19

"Ta steget och sök", tycker Amanda. Hon var på utbyte i Rotterdam HT18.

Kontaktuppgifter

Utbyteskoordinator
Birgitta Fiedler

birgitta.fiedler@ims.su.se
exchange@ims.su.se
 

Internationellt utbyte SU
Mer information om utbyten vid Stockholms Universitet

Sökperioder IMS
Utbytesdatabas IMS