Som student vid IMS kan du förlägga en del av din utbildning utomlands. När du åker som utbytesstudent betalar du inte några avgifter till det universitet du läser på i utlandet och de kurser du läser överförs till Stockholms Universitet efter hemkomst.

Olika stipendieprogram finns på till hands för att täcka en del av de extra kostnander som uppkommer vid utlandsstudier inom Europa, Norden och för vissa universitet i den Arktiska regionen.

Du kan även få stipendier för praktik inom Europa och för obetald praktik på vissa internationella organisationer och organ, främst inom EU och FN.

Tyvärr kan vi inte erbjuda studenter på journalistprogrammet möjlighet att tillgodoräkna studier i utlandet in i examen, men däremot kan du som läser journalistprogrammet läsa ett helt år utomlands och komma tillbaka till rätt termin på programmet och fortsätta på år 2 eller 3.

Tillgodoräknade av studier i utlandet

En förutsättning för att ditt utbyte ska bli framgångsrikt är att de kurser du läser går att inkludera i din examen. För att du ska vara säker på att studierna tillgodoräknas vid hemkomst så kommer vi överens på förhand om vilka kurser du kan läsa genom att skriva ett s.k. Learning Agreement.

Learning Agreement

Ditt Learning Agreement (LA) innehåller uppgifter om vilka kurser du får läsa vid partneruniversitetet. Det skrivs under av dig, IMS och partneruniversitetet och är ett förhandsgodkännande av tillgodoräknandet av de kurser du ska läsa i utlandet.

Kan jag läsa vad som helst?

Vilka kurser du kan läsa under ditt utbyte beror på två faktorer:

  1. Syftet: Om du ämnar ersätta en kurs i ditt huvudämne (de 90hp i ett ämne med progression som ligger till grund för kandidatexamen) eller om du vill använda dina utlandsstudier till att fylla ut examen med övriga valfria kurser, sk. “breddningsstudier”.
  2. Vilka kurser du redan läst: Du kan inte läsa kurser med innehåll som du är för likt det som du redan fått poäng för - s.k. överlappning.

Att ersätta kurs mot kurs inom huvudområdet “slippa läsa” (1)

Det är svårt att ersätta kurser inom ditt huvudområde med kurser från utlandet/andra universitet p.g.a. det är ovanligt att kurser finns som är tillräckligt lika och ger samma kunskaper som motsvarade kurs vid SU. Det krävs alltså att denna kurs är både till innehåll och poäng nära identisk med den kurs på SU som den ska ersätta. Vi rekommenderar därför att du läser alla 90hp inom ditt huvudområde på IMS/SU och tillgodoräknar dina poäng från utlandet som “breddningsstudier” istället.

Överlappning (2)

För att poäng inte ska ges dubbelt för identiska kunskaper får du inte läsa kurser med innehåll du redan läst i en annan kurs. Detta kontrolleras i samband med att Learning Agreement skrivs. Av samma anledning får du inte läsa kurser efter hemkomst som motsvarar det du läst i utlandet. Om du gör detta kan du få avslag när du ansöker om examen.

Breddningsstudier

Alla kurser som inte ersätter en specifik kurs “slippa läsa” (se ovan) räknas som “breddningsstudier”. Breddningsstudier kan alltså vara studier inom huvudområdet eller inom andra ämnesområden.