Sektionen för internationell moblitet ansvarar för universitetets centrala utbytesavtal och utbytesstudier till universitet utanför Europa. Ansökan lämnas till Studentavdelningen. Heminstitutionen (IMS) undertecknar ett learning agreement och godkänner din studieplan. Aktuell information om hur och när du söker finns här.

Preliminärt kursval

I den ansökan du gör till utbytesstudier via universitetets centrala avtal ombeds du bifoga ett preliminärt kursval som är preliminärt godkänt av din heminstitution (i detta fall IMS). Detta görs för att säkerställa att de kurser du tänkt läsa kan räknas in i din examen och passar in i eventuellt program du läser vid universitetet. För att vi ska kunna bedöma dina kurser vill vi att du skickar ett mail till exchange@ims.su.se med följande information:

  • Lista med titlar på de kurser du vill läsa.
  • Länkar till så detaljerat kursinnehåll som det går att hitta för varje kurs.
  • Länk till information om poängsystem, d.v.s. hur många lokala poäng som är heltidsstudier eller hur det kan räknas om till ECTS.