Vem kan studera utomlands via Erasmus+?

Den student som:
...vid ansökningstillfället är:

 • registrerad och aktiv heltidsstudent vid Stockholms Universitet
 • har minst 30hp i slutförda kurser i ladok i något av IMS 4 huvudområden eller är aktiv student på IMS masterprogram

...vid utresa:

 • har minst 60hp i ladok i något av IMS 4 huvudområden
 • masterstudenter behöver 30 hp avklarade inom sitt program före utresa
 • inte använt mer än 6 av 12 månader av Erasmus+ studier vid Stockholms universitet på samma utbildningsnivå.

Vissa universitet ställer ytterligare krav på betyg och språkkunskaper.

Studenter som läser på journalistprogrammet kan inte ersätta kurser inom programmet, men kan med fördel läsa 2 utbytesterminer i följd och komma tillbaka till år 2 eller 3 på programmet. Platsgaranti ges vid återkomst direkt efter utbytestermin.

Var kan jag studera?

Vid våra partneruniversitet runt om i Europa. Alla avtal finns i vår databas och där hittar du också detaljer om utbyten vid universitetet.

MoveOn IMS avtal - databas
MoveOn IMS avtal - databas

När kan jag åka?

Under värduniversitetets normala terminstider, 3-12 månader.

När söker jag?

 • För utlandsstudier under höstterminen: 1 - 31 mars
 • För utlandsstudier under vårterminen: 1 - 20 september

Hur söker jag?

 1. Kontrollera att du uppfyller kraven ställda ovan.
 2. Titta igenom listan över partneruniversitet och välj två (2) universitet som erbjuder kurser inom ditt ämnesområde som du är intresserad av och har tillräckliga språkkunskaper för. Länkar till kurskataloger och övrig information finns i databasen.
 3. Ta god tid på dig för att titta igenom universitetens kursutbud för att säkerställa att de är relevanta för dig och din examen.
 4. Kontrollera att partneruniversitetets terminstider fungerar med ditt studieupplägg vid SU.
 5. Fyll i onlineansökan på denna sida och skicka din ansökan enligt instruktion före deadline.
 6. Kontakta din koordinator om du har frågor och vill diskutera ditt val.

TILL ANSÖKNINGSPORTALEN

När får jag veta om jag blivit nominerad?

Normalt inom en vecka efter deadline för ansökan.

OBS!

Om du blivit nominerad är det viktigt att även söka kurser till följande termin på SU om ditt utbyte av någon anledning skulle ställas in. IMS kan inte garantera att utbyten alltid går att genomföra.

Kan mina Erasmusstudier bli del av min examen från SU?

Ja, vi granskar ditt kursval och godkänner dina kurser i ett Learning Agreement. Läs mer om tillgodoräknande och Learning Agreement här.

Hur stort är stipendiebeloppet?

Stipendiet ska bidra till att täcka de extrakostnader som uppkommer vid utbytesstudier. Beloppet varierar med kostnadsläget i det aktuella landet. Aktuella belopp

Kostar det något?

Du betalar inga terminssavgifter i utlandet, men du måste själv betala för transport till och från utlandsstudierna samt uppehälle under studierna. Du är berättigad till studiemedel från CSN eftersom du räknas som student vid SU även under din utlandsvistelse. Läs mer här.

Vilka språkkunskaper behöver jag?

Du måste ha tillräckliga kunskaper i undervisningsspråket för att kunna tillgodogöra dig utbildningen. Normalt är kravet CEFR B2 i det aktuella språket. När du blivit nominerad kommer du att få göra ett språktest online och också erbjudas en språkkurs online i det aktuella språket efter genomfört språktest. Läs med om detta här.

Förberedande språkkurs

Om du vill läsa en förberedande språkkurs på plats före ditt utbyte kan du få samma dagersättning som under din studieperiod genom Erasmus+ under förutsättning att:

 • språkkursen är i direkt anslutning till terminsstarten så att den slutar när terminen börjar
 • din totala mobilitetsperiod inte överstiger 360 dagar

Du får inte ersättning för kursavgiften som du måste betala själv. Undantag kan eventuellt göras för språk som inte finns tillgängliga via Online Linguistic Support (OLS), d.v.s. ej tyska, franska, engelska, italienska, spanska eller nederländska. Fler språk läggs till eftersom i OLS.

CSN erbjuder även stipendier och lån för språkkurser i utlandet.

Vad händer om det finns fler sökanden än platser?

Om det finns fler sökanden än platser till ett universitet tilldelas platserna enligt följande kriterier i angiven ordning:

 1. Formalia: Komplett ansökan inkl. föreslagna kurser om minst 30hp (en termin)
 2. Formalia: Motivationsbrev som behandlar de 3 angivna punkterna i ansökan
 3. Tidigare utbytesstudier genom Stockholms Universitet (de som ej åkt tidigare prioriteras)
 4. Nivå - masterstudenter går före grundstudenter oavsett meritvärde
 5. Studier vid SU med avseende på relevans för avtalets ämnesområde samt sökta kurser på partneruniversitet
 6. Meritvärde från de senaste kurserna (upp till 60hp) som studenten varit registrerad på vid SU. Varje avklarad modul (7,5hp) ger ett värde på skala 1-5 (A=5, E=1) och räknas samman till ett meritvärde.
  • Ex. Student 1: 45hp avklarade med betygen A+B+C+D+E+C = 5+4+3+2+1+3 = 18 poäng
  • Ex. student 2: 75hp med betygen A+B+F+E+B+C+D+C på de senaste 60hp = 5+4+0+1+4+3+2+3 = 22 poäng
  • Ex. student 3: 30hp avklarade med betygen A+A+A+A = 5+5+5+5 = 20 poäng
 7. Vid samma meritvärde är aktivt deltagande i SU's Buddyprogram utslagsgivande
 8. Lottning

Externa länkar

studera.nu

Kontakt & frågor

Joakim Hellberg