För studier utanför Europa söks platser ca 9 månader före utbytet startar, d.v.s. du söker under en hösttermin för att åka nästkommande hösttermin.

För studier inom Europa eller Norden söks platser ca 5 månader före utbytet startar - du söker under vårterminen för att åka under hösten/ett helt läsår, och tidigt på höstterminen för att åka endast kommande vårtermin.

Du kan läsa ett helt år utomlands om det fungerar med ditt studieprogram, men endast höst+vår och inte vår+höst.

OBS! DESSA TIDER KAN VARIERA NÅGOT - SE AKTUELLA UTLYSNINGAR FÖR EXAKTA DATUM!

Studera utomlands följande vårtermin

1 - 20 september (Europa Erasmus)
1 - 15 september (Norden Nordplus)
   - 09 september (Norden Nordlys)
1 - 31 mars (Världen centrala avtal)

Studera utomlands följande höstterminen/helt läsår

5 - 31 mars (Europa Erasmus) OBS! Ansökan gällande DMJX/ Århus + Köpenhamn måste skickas in senast 15 mars.
5 - 31 mars (Norden Nordplus/Nordlys)
5 nov - 5 dec (Världen centrala avtal)
1 dec - 15 feb (Arktis North to North)

OBS! DESSA TIDER KAN VARIERA NÅGOT - SE AKTUELLA UTLYSNINGAR FÖR EXAKTA DATUM!