Minor Field Studies (MFS)

Aktuellt om MFS

Grattis till Oscar Svernlöv och Veronica Netz som tilldelats MFS-stipendium för fältstudier i Etiopien respektive Nepal våren 2020, inom ramen för Masterprogrammet i Journalistik.

Minor Field Studies (MFS)

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat stipendieprogram som riktar sig till studenter på högskolans grundutbildningsnivå. Programmets syfte är att ge svenska studenter möjligheter att skaffa sig kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. MFS-stipendium kan tilldelas studenter inom alla institutionens ämnesområden.

Interaktiv karta över MFS-stipendiaternas fältländer och examensprojekt:

Giovanna Silva Lerda

Giovana: Communicator, diver and marine ecosystems expert

Alumna Giovana Silva Lerda studied the Master’s programme in Media and Communication Studies at JMK.

Ellinor Eriksson

"En intressant erfarenhet"

Ellinor Eriksson gjorde sitt MFS i Rabat i Marocko på temat medborgarjournalistik.

Åsa Secher

"En fantastisk erfarenhet!"

Åsa Secher gjorde sin MFS-fältstudie i Ghana och studerade kvinnliga journalisters arbetsförhållanden.

Isabella Westerberg

"Det var verkligen en upplevelse för livet"

Tidigare JMK-studenten Isabella Westerberg fick ett MFS-stipendium. Här berättar om sina erfarenheter från fältstudien på Sri Lanka.