Ellinor Eriksson under sin fältstudie i Rabat, Marocko.
Ellinor Eriksson under sin fältstudie i Rabat, Marocko.

Resultatet blev kandidatuppsatsen “Condemned to be connected. Moroccan journalists' attitudes towards citizen journalists”.

Vilka är de viktigaste erfarenheterna du fått av att göra en MFS-studie?

 – Jag fick lära mig att motivera, planera och genomföra ett akademiskt projekt i stort sett på egen hand. Visserligen hade jag kontakt med min handledare via skype någon gång, men det var ändå något annat att göra intervjuer och sitta och skriva i Rabat jämfört med att göra det i Stockholm, säger Ellinor.  

Som en del i det förberedande arbetet försökte hon sätta sig in i Marockos historia, politik och medielandskap. 

– Att sedan få utvärdera och bygga ut den researchen under åtta veckor på plats i landet var en intressant erfarenhet. Och trots att det förstås var lite läskigt att åka iväg och vara borta hemifrån hade jag väldigt roligt, träffade fantastiska människor, och blev även lite bättre på fotboll; också det en viktig erfarenhet.

Hur tänkte du kring din ansökan och om arbetet med den?

– När jag skulle skriva min kandidatuppsats utlystes inte MFS-stipendierna förrän en bra bit in på terminen. Jag hade alltså inte räknat med att alls kunna ansöka, och det gjorde såklart att arbetet med ansökan blev ganska plötsligt och stressigt, säger Ellinor.

Samtidigt hade hon redan två år tidigare börjat intressera sig för medborgarjournalistik och yttrandefrihet i Nordafrika, när hon var utbytesstudent i Frankrike. Efter sitt första studieår på JMK gjorde hon Erasmus-utbytesstudier under en termin vid Université Paris-Nord, Frankrike. 

— Det gjorde att det inte var särskilt svårt för mig att formulera varför jag ville göra studien. Vidare tog jag hjälp av min kompis Jonna Westin, som gjorde en MFS i Indien ett par år före mig, och fick se hur hennes ansökan såg ut.

Vilka var de största svårigheterna och utmaningarna med fältstudien på plats i Marocko?

— Min studie bygger på intervjuer med journalister. Innan jag åkte oroade jag mig för att jag, med mitt då ganska begränsade kontaktnät, inte skulle få tag på några som ville ställa upp. Det visade sig inte alls bli ett problem. Jag hamnade snarare i situationen att människor kom från både höger och vänster och ville hjälpa till. Utmaningen blev alltså att ta till mig lagom mycket av alla tips och råd, och inte tappa befälet över min uppsats, säger Ellinor. 

Ellinors råd till studenter som funderar på att söka MFS:

  • Sök!
  • Bolla idéer med vänner och ta gärna kontakt med någon som redan har gjort en MFS.
  • Välj ett ämne du är genuint intresserad av. Ett MFS kräver ju ofta större arbetsinsats än en "vanlig" uppsats, så det är viktigt att inte bli less på sin egna frågeställning.
  • När du väl är på plats: avsätt tid till att lära känna platsen du är på, och arbeta strukturerat så att du hinner med annat kul också.

Har din MFS inspirerat dig för fortsatt arbete i globala sammanhang? På vilket sätt?

— Förutom en uppsats hade jag massor av reportageidéer med mig hem från Marocko, så jag planerar att åka tillbaka snart och frilansa. Dessutom har jag faktiskt blivit lite intresserad av att återuppta de akademiska studierna om något år. Det tror jag är helt kopplat till att jag i så fall skulle få möjlighet att lära mig mer om de teman jag bekantade mig med i samband med min MFS-studie, säger Ellinor. 

Text: Birgitta Fiedler & Martin Åkerblom