Sedan 2017 är programmet centraliserat vilket innebär att ansökan och programhantering sköts av Studentavdelningen. Däremot måste den akademiska förankringen fortfarande finnas mellan student och institution (till exempel handledning). Du måste därför alltid ha en etablerad kontakt med handledare på institutionen för att göra en ansökan centralt om MFS framöver samt kontakta institutionens utbyteskoordinator gällande Minor Field Studies för stöd i ansökningsprocessen.

Central information om MFS och aktuell information om utlysningar och ansökan. Notera att informationen på institutionens hemsida inte längre gäller vad det gäller den administrativa hanteringen av programmet.
Dock finns mycket bra information gällande MFS att ta del av på vår hemsida.
Kontaktperson på IMS för MFS är utbyteskoordinatorn.