Minor Field Studies (MFS)

Aktuellt om MFS 2017

NYHET! Sedan 2017 är programmet centraliserat vilket innebär att ansökan och programhantering sköts av Studentavdelningen. Däremot måste den akademiska förankringen fortfarande finnas mellan student och institution (till exempel handledning). Du måste därför alltid ha en etablerad kontakt med handledare på institutionen för att göra en ansökan centralt om MFS framöver samt kontakta institutionens kontaktperson gällande Minor Field Studies för stöd i ansökningsprocessen.

Minor Field Studies (MFS)

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat stipendieprogram som riktar sig till studenter på högskolans grundutbildningsnivå. Programmets syfte är att ge svenska studenter möjligheter att skaffa sig kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. MFS-stipendium kan tilldelas studenter inom alla institutionens ämnesområden.

Interaktiv karta över MFS-stipendiaternas fältländer och examensprojekt:

Mer om MFS

Här hittar du mer fakta, praktiska råd, information om förberedelsekursen och användbara länkar.

Behörighetskrav

Information om behörighetskrav hittar du här.

Giovanna Silva Lerda

Giovana: Communicator, diver and marine ecosystems expert

Alumna Giovana Silva Lerda studied the Master’s programme in Media and Communication Studies at JMK.

Ellinor Eriksson

"En intressant erfarenhet"

Ellinor Eriksson gjorde sitt MFS i Rabat i Marocko på temat medborgarjournalistik.

Åsa Secher

"En fantastisk erfarenhet!"

Åsa Secher gjorde sin MFS-fältstudie i Ghana och studerade kvinnliga journalisters arbetsförhållanden.

Isabella Westerberg

"Det var verkligen en upplevelse för livet"

Tidigare JMK-studenten Isabella Westerberg fick ett MFS-stipendium. Här berättar om sina erfarenheter från fältstudien på Sri Lanka.