Från och med höstterminen 2018 så kommer alla kurser på IMS (Filmvetenskap, Journalistik, Medie- och kommunikationsvetenskap och Modevetenskap) att använda SU's nya läroplattform - Athena - för sina kurswebbar. Tidigare har eget Intranät och Mondo använts, men dessa avvecklas.

Som registrerad student hos oss loggar du in på: https://athena.itslearning.com/ och hittar din kurs där. Kurserna kommer att finnas tillgängliga ca 2 veckor före kursstart.

Mondo kommer att finnas kvar något år till och har du tidigare läst kurser hos oss så har du tillgång till dina tidigare kurser där under en övergångsperiod.

Athena (Its learning) är samma system som används bl a i svenska skolor och kommer bli hela universitetets gemensamma läroplattform.