Funktionsnedsättning

Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Stödet som erbjuds beror din situation och är till för att underlätta dina studier. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor. 

Enheten "Särskilt pedagogiskt stöd" på Stockholms universitet erbjuder information och stöd. Dels i form av direkt assistans, dels med kurser och föreläsningar. Du kan exempelvis få tillgång till talböcker, resursrum vid tentor med mera. Om du får rekommenderade stödåtgärder kan du om examinationen tillåter få förlängd skrivtid exempelvis.

Sök stöd och meddela institutionen i god tid

Steg 1: Kontakta Särskilt pedagogiskt stöd på Stockholms universitet och institutionens studievägledare i god tid före studiestarten för att ansöka om om stöd och anpassning av studier, diskutera ditt individuella stödbehov och för att få nödvändig information vid Stockholms universitet.

Steg 2: När du fått stödåtgärder beviljade av "Särskilt pedagogoskt stöd", hjälper studievägledaren dig med information och planering av studierna. Det kan t.ex. vara beviljade stödåtgärder som anteckningshjälp, lektörshjälp, teckenspråkstolkning, inläsning av kurslitteratur eller specialarrangemang runt examinationer.


Studenthälsa

När man inte mår bra under studietiden är det vanligt att man upplever att besvären åtminstone delvis beror på studiesituationen. Man besväras kanske av de höga kraven eller känner oro för att inte klara av sina studier. Ibland är det helt andra livsområden som är problematiska och som sekundärt påverkar studieförmågan.

Till studenthälsovården kan du alltid vända dig för att rådgöra i frågor som rör den egna hälsan eller livssituationen. Du tar kontakt antingen genom att ringa på telefontid eller besöka öppen mottagning. Då finns också möjlighet att boka en tid.

Inom studenthälsovården finns psykologer/socionomer, läkare och sjuksköterskor som tar emot vid psykiska, sociala eller fysiska problem under studietiden. Alla besök är avgiftsfria.