Om du redan varit student med stöd - kolla intygets giltighetstid

OBS: Om du studerat tidigare på universitetet och haft intyg om rekommenderade studieåtgärder behöver du kolla giltighetstiden på intyget. Passa på och förläng det genom att kontakta enheten för särskilt pedagogiskt stöd. Om du inte förlänger det innan det går ut måste du söka på nytt genom NAiS.

För dig som är ny på universitetet

Följ steg 1 och 2 nedan

Steg 1

Steg 2

Så fort du blivit antagen eller så snart som möjligt:

Ansök om stöd och anpassning av studier, detta sker i ansökningsprogrammet NAiS.

Du får sedan träffa en handläggare på enheten för "Särskilt pedagogiskt stöd" och ni går igenom stödåtgärder för dina behov. Du får också ett intyg på rekommenderade stödåtgärder.
 

När du fått stödåtgärder beviljade av "Särskilt pedagogiskt stöd":

Ge studievägledaren en kopia (pdf) på intyget.  Intyget är en förutsättning för att vi på institutionen ska kunna ge den hjälp och stöd du kan behöva.

Studievägledaren hjälper dig med information och planering av studierna. Det kan t.ex. vara beviljade stödåtgärder som anteckningshjälp, lektörshjälp, teckenspråkstolkning, inläsning av kurslitteratur eller specialarrangemang runt examinationer.

Till information och ansökningsformuläret:

NAiS

 

 

 

Hjälp och stödformer:

Examinationer

HEMTENTA

Examinator avgör om du kan få stöd vid en tenta. Vanligen så beviljas förlängd skrivtid på ett antal dagar om det står i intyget att du har behov av detta.

Meddela examinator att du skulle behöva förlängd skrivtid. Om du inte vill meddela examinator själv kan studievägledaren göra det åt dig. Viktigast är att studievägledaren har ditt intyg och kan verifiera för examinator att du har behov av förlängd skrivtid.

SALSTENTA  - "resursrum"

När du har intyg från SU om att du behöver tillgång till resursrum:

Vid möte med studievägledaren får du en pdf "stöd salstenta". Detta dokument mailar du till studentexpeditionen inför varje salstenta.

MEDDELA studentexpeditionen, studentinfo@mail.film.su.se/infofashion@ims.su.se – SENAST EN VECKA INNAN SALSTENTAN

·       Du ges då en plats i Datasalen på JMK (Garnissonen på Karlavägen). Där skriver du med en mindre grupp studenter och med tillgång till dator.

·       Om du har behov av förlängd skrivtid så skriver du från den ordinarie tentans starttid och 1 timme längre än den ordinarie tentatiden.

·       Om du har behov av att sitta ostört eller behov av att få frågorna upplästa genom talsyntes finns möjlighet att få tillgång till hörlurar under tentamen. Meddela då detta i ditt mail.

·       Om du inte behöver dator utan enbart förlängd skrivtid kan du också få skriva i Datasalen. Meddela då detta i ditt mail.

 

Studenten får ett bekräftelsemail från studentexpeditionen att plats i datasalen är bokad samt om eventuella ytterligare stödåtgärder går att ordna.

Talböcker - var ute i god tid om du måste beställa inläsning

Om du fått ett intyg om beviljade stödåtgärder och har behov av inläst kurslitteratur får du tillgång till talböcker via ”Legimus” och Universitetsbiblioteket

https://www.su.se/biblioteket/l%C3%A5na/registrera-ett-talbokskonto-1.339202

Registrera ett talbokskonto

Studenter vid Stockholms universitet med en läsnedsättning eller funktionsvariation kan få tillgång till talböcker. Biblioteket hjälper dig att ansöka om talbokskonto. Vid introduktionen visar vi också hur du söker och använder talböcker. 

Anteckningsstöd

Om du i ditt intyg beviljats anteckningsstöd kan en frivillig student ställa upp som antecknare åt dig under kursen. Det kan göras anonymt, så antecknaren behöver inte veta vem du är. Det är inte garanterat att vi hittar en student som kan vara antecknare, men vanligen går det att ordna.