Hur vet jag vad jag ska studera?

Att blir klar över vad man ska studera och varför kan vara en process som tar lite tid. Det  handlar dels om självkännedom, dels kännedom om de alternativ som finns. Det kan vara bra att tänka över var, inom vilket område/ bransch/ företag du vill verka? Detta har ofta med intressen att göra. I vilka sammanhang är du som mest engagerad? Fråga även dig själv vad som är viktigt för just dig i ett arbetsliv?  Är det självständighet, lönen, att lösa problem, att samarbeta, att utvecklas, att få leda ? Något annat? Detta har med dina yrkesvärderingar att göra. Sedan kan det vara bra att fundera över vad du vill göra inom den branschen? Vilken yrkesroll vill du ha? Vad ser du dig själv utföra? Detta har att göra med vilka kompetenser och styrkor som du vill använda i ditt yrkesliv. Vad är du bra på? Vad vill du utveckla hos dig själv? Vad får du ofta höra av andra att du är bra på?
 

Var hittar jag mer fakta om yrken som verkar intressanta?

Förutom självkännedom behöver du ha kännedom om de alternativ som finns i arbetslivet. Vilka företag gör det jag är intresserad av? Vilka roller finns inom de företagen? Vad innebär dessa roller? Det finns olika sätt att scanna av verkligheten på: söka information på nätet, läsa platsannonser, branschtidningar och inte minst intervjua någon som har den yrkesroll du är intresserad av. På Arbetsförmedlingens webbplats kan du läsa om olika yrken. Ett väldigt bra sätt för att få jobb i framtiden är att kontakta någon som jobbar med det du själv vill. Dels för att få kännedom om yrkesrollen och vilka strategier som behövs för att ta sig in, dels för att öka ditt nätverk. Boka ett kort möte på 20 minuter, säg att du bara är ute efter information (du söker inte jobb i detta första skede). Frågor som du kan ställa kan till exempel vara: Vilka roller finns inom företaget? Vad innebär dessa roller? Vilken utbildningsbakgrund har ni som jobbar här? Vilken kompetens och vilka erfarenheter är bra att ha med sig? Vilka strategier har du använt för att få jobb här? Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
 

Vad är det för skillnad mellan att läsa fristående kurser och program?

Stockholms universitet erbjuder cirka 180 program och 1500 fristående kurser. Det går utmärkt att själv kombinera och sätta samman sin egen examen med fristående kurser i de flesta fall. Utbildningar som leder fram till en yrkesexamen, till exempel lärare, socionom, psykolog och studie- och yrkesvägledare måste däremot studeras via ett program. Om du väljer att läsa fristående kurser måste du söka varje enskild kurs. Det kan innebära att du eventuellt inte kommer in på kurserna vid varje söktillfälle. En fördel är dock att du själv kan forma din utbildning. Fördelar med att läsa program är å andra sidan att du är säker på att komma in på alla kurser som ingår i programmet och att du vet att kurserna är valda av kunniga personer för att passa en viss inriktning. Läs mer om krav för examen här.

Bygg din egen examen av fristående kurser

Du behöver INTE läsa ett program för att få en examen. Genom att själv välja bland runt 1500-2000 kurser på Stockholms universitet har du stora möjligheter att bygga den utbildning som passar just dig!

Läs mer här hur du kan tänka