Bibliotek och arkivresurser

Begränsningar i Biblioteksresurser pga Corona

Bibliotekresurser under tiden mycket är stängt (uppdaterat 27/3):

JMK-(IMS)biblioteket Karlavägen 104 har begränsad öppettid för bokade besök. Läs mer på JMK-bibliotekets sida.

Böcker kan återlämnas på SUB Frescati vardagar mellan 10-11.

Observera att  förseningsavgifter inte tas ut för tillfället. 

Biblioteket i Frescati SUB: Universitetsbiblioteket Öppet 10.00-11.00 vardagar:
https://www.su.se/biblioteket/om-oss/press-och-kommunikation/2.41948/biblioteket-endast-%C3%B6ppet-kl-10-11-fr%C3%A5n-18-mars-1.490225

SFI's bibliotek i Filmhuset håller stängt men kan nås via epost - mycket kan skötas online med ditt lånekort. Värre med fysiska böcker.
Vad du kan göra hemifrån via Filmhusets bibliotek:
https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/biblioteket/biblioteket-hemifran/

Kungliga biblioteket: begränsat till bokade besök.
https://www.kb.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2020-03-18-coronaviruset---andrade-oppettider-och-rutiner.html

Stadsbiblioteket:
https://biblioteket.stockholm.se/

Arkiv och arkivresurser

Svensk mediedatabas - online

Svensk mediedatabas SMDB är en del av Kungliga bibliotekets audiovisuella samlingar. Här kan du söka bland 8 miljoner titlar och som forskare och i vissa fall student även ta del av samlingarna.

Mediearkivet - Retriver

Mediearkivet är Nordens största digitala nyhetsarkiv innehållande tryckta dagstidningar, tidskrifter och affärspress. Tillgänglig för användare inom Stockholms universitet. (finns även såkomst via SUB "databaslista")

Filmarkivet.se - online för rörliga bilder

Filmarkivet.se är ett samarbete mellan Svenska Filminstitutet och Kungliga biblioteket. Här kan du söka och se material som spänner över 100 år.

Svensk Filmdatabas - online

Svensk Filmdatabas är en del av Svenska Filminstitutet.  Här kan du söka information kring 60000 svenska och utländska filmtitlar.

Nordiska museets samlingar - online

Nordiska museet har en mängd föremål forografier och arkivandlingar. I deras databas kan du söka information.

Bibliotek

JMK-biblioteket - JMK Garnisonen

JMK-biblioteket är öppet och bemannat måndag-tisdag samt torsdag-fredag mellan klockan 9:00-11:00 och 13:00-15:00. För JMK-studenter med passerkort är biblioteket tillgängligt mellan 9-18 alla vardagar, även obemannade tider.

Filmhusets bibliotek - Filmhuset Gärdet

I Filmhusets bibliotek finns kurslitteratur framst för Filmvetenskap och Modevetenskap. Du behöver ett lånekort för Filmhusets bibliotek.

SUB - Universitets bibliotek i Frescati

SUB - Stockholms universitetsbibliotek ligger i Frescati (huvudcampus) För att använda resurserna måste du ha ett aktivt universitetskonto.

KB - Kungliga biblioteket Humlegården

KB - Kungliga biblioteket är Sveriges Nationalbibliotek. Där finns stora samlingar, främst böcker och tidskrifter att läsa på plats men även att låna. Du behöver ett lånekort från biblioteket.

Kurslitteratur
Studievägledning puff