Allmän kursinformation

Filmvetenskap

Enheten för filmvetenskap är ett humanistiskt ämne med stark tvärvetenskaplig profil: i dialog med estetiska, historiska, filosofiska och sociologiska vetenskaper studerar vi rörliga bildmediers alltmer centrala betydelser för vår samtid, vår syn på det förflutna, våra sätt att förstå oss själva och andra.

Modevetenskap

Modevetenskap undersöker modets historia, sociala funktioner, teori och estetik. Mode analyseras och teoretiseras ur ett tvärvetenskapligt perspektiv som bland annat estetiskt objekt, kulturellt fenomen, industriellt system och identitetsmarkör. Utbildningen på grund-, avancerad och doktorandnivå erbjuder en variationsrik och mångfacetterad ingång till modets olika aspekter.

NYTT pga SU's beslut: Studentexpeditionerna och studievägledning - inga besök

terminsstart

Utbildningskontakt

För mer information om utbildningar vid IMS, kontakta institutionens studentexpeditioner.

Program och kurser

Till utbildningskatalogen
Athena

Utbildning

Sök schema i universitetets utbud (inloggning krävs)

Scheman för kurser på JMK
Kurslitteratur
Studievägledning puff

Universitetskonto

Du behöver ha ett aktiverat universitetskonto för att ta del av både utbildning och resurser på universitetet.

Schema

Schema just nu

Studera med funktionsnedsättning

Ansök om stödåtgärder, ta del av kurser och seminarier med mera hos Enheten för Särskilt pedagogiskt stöd Stockholms universitet.

Scheman orange puff
Blivande student

Regelbok - SU

Universitetes regelsamling rörande utbildning på grund- och avancerad nivå med mera