Det svenska begäret
Det svenska begäret

Kursen behandlar fenomenet lyx och dess utveckling från tidigmodern till postmodern tid i det västerländska samhället. Lyxen har haft en viktig social betydelse och kan allmänt kopplas till makt och en privilegierad klasstillhörighet. Den här kursen utforskar dess inverkan på olika samhällsområden samt dess förändring över tiden. Olika uttryck för lyxkonsumtion sätts in i sin socio-historiska kontext i syfte att klargöra innebörden av ståt och prakt och dess funktion i samhället. Studenterna lär sig de olika sociala markörer som betraktades som lyx, alltifrån peruker till representationer i sociala medier.

Kursansvarige är Fil. Dr Paula von Wachenfeldt som bedriver forskning inom lyxstudier vid Centrum för modevetenskap.


Kursplan:  kursplan: Lyx och begär (156 Kb)
Läs mer om kursboken: Det svenska begäret