Kursen syftar till att problematisera och ge fördjupad kunskap om hur könsidentitet, klasstillhörighet, kroppsideal och nationell identitet formas i olika tiders personframställningar. Den granskar hur mode påverkar budskapet i olika former av porträtt, hur kroppen framställs i modebilder samt vilken roll modedesign spelar inom olika konstnärskap. Ett ytterligare syfte är att utveckla studentens kunskaper om och förmåga till bild- och modeanalys.

 

Kursplan: FS1004 Kursplan