Kursen fördjupar å ena sidan kunskapen om och diskuterar olika praktiker inom samtidsmodet (såsom produktion, konsumtion och spridning), dess aktörer (designers, fotografer, modeller, stylister, journalister, bloggare, kuratorer), dess objekt och fysiska manifestationer (plagg, accessoarer, modemagasin, bloggar, utställningar). Å andra sidan introduceras nya sätt att tänka kring samtidsmode genom analysen av dess fenomen utifrån olika aktuella teoretiska modeller. Kursen fördjupar därmed även kunskapen om aktuella modeteorier och lär ut hur dessa kan användas i tolkningen av empiriska material.

Kursen ges på engelska.

 

 

Ansökan: www.antagning.se

Undervisningsspråk: Engelska 

Behörighetskrav: Grundläggande behörighetskrav

Särskild behörighet: Engelska B / Engelska 6

Kursplan: Kursplan FS1802