Filmvetenskap filmremsa
 
 

Film, TV och digitala medier underhåller och uppfostrar, formar och speglar vårt förhållande till omvärlden. De förmedlar berättelser och betydelser, dokumenterar och arkiverar såväl vardag som spektakel. På bio, framför tv-rutan och vid datorn möter vi en form av industri och konst, men även en offentlighet för identitetskamper, livsåskådningsfrågor och terapi.

Som filmvetarstudent lär du dig att se på film, tv och andra rörliga bilder med nya ögon. Grundkurs i filmvetenskap (60 hp) erbjuder Dig kritiska och analytiska verktyg för att förstå dagens audiovisuella kultur och dess historiska rötter, förändringar i visningskontexter och mediebruk. Du ser en mängd filmer och andra audiovisuella verk och får undervisning av Sveriges främsta filmforskare, flera verksamma även som film- och tv-kritiker. För dig som söker ett yrke inom film, TV eller andra medier ger kurserna breda kunskaper om de rörliga bildmediernas historia, estetik och funktion.

Vill du efter grundkursen fördjupa dig ytterligare i vårt ämne, finns fortsättningskurser på kandidat- och avancerad nivå samt inom forskarutbildning. Förutom masterkurs i filmvetenskap erbjuder vi ett tvåårigt internationellt Master’s Programme in Cinema Studies och medverkar i Masterprogrammet för estetiska vetenskaper. Du kan också välja att läsa en av våra fristående kurser.

För aktuellt kursutbud, se menyn till vänster.