• Schema
  • Litteratur FV1025

Kursen ger en grundläggande förståelse för de begrepp och mediehistoriska sammanhang som rör dokumentärfilmens olika genrer, visningssammanhang och produktionsvillkor.

Syftet med kursen är att belysa dokumentärfilmens möjligheter och begränsningar att i rörliga bilder gestalta och frammana sociala miljöer och historiska skeenden. Med hänvisning till olika exempel på social representation och dokumentära berättelser i rörliga bilder, ges rum för tematisk, historisk och medieteoretisk fördjupning kring dokumentären som upplysning; etnografisk film; vittnesmål; arkiv och socialt minne; politik och propaganda; protest och social mobilisering; konstnärligt uttryck; teveunderhållning. Som fördjupning har vi valt att särskilt uppmärksamma aspekter av iscensättning och bilder i återbruk, i relation till såväl konventionella och historiskt representativa exempel på etnografisk film, som till unika experiment där etiska och politiska frågor ställs på sin spets.

Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarium och filmvisningar.

Kursansvarig lärare: Malin Wahlberg, (Filmvetenskap, IMS).

 

För godkänt resultat på kursen ska studenten ha:
- inblick i grundläggande teoretiska begrepp som rör dokumentär representation i film och media;
- övergripande kunskap om de specifika produktionsvillkor, medieteknologier och estetiska vägval som historiskt, kulturellt och ekonomiskt präglar dokumentära genrer och berättelser;
- analysverktyg för att närma sig dokumentärfilmen som mediekultur, social representation och filmupplevelse.
 

HT 2018

Studietakt100 %
StudietidDag
StudieformNormal
UndervisningsspråkSvenska.

Urval: Betyg 47%, högskoleprov 33%, högskolepoäng 20%. (Fr.o.m. ht12)

Startperiod: Period 2 - startar under andra halvan av terminen. 

Ort: Stockholm

Ytterligare information om utbildningen:
http://www.ims.su.se

Övrig information: Sista anmälningsdag 16 april.

ANSÖK HÄR