Filmvetenskap II - kursen som lägger grunden i Filmvetenskap

 

Tillsammans med Filmvetenskap I - med sin introduktion till Filmvetenskap som ämne och genomgång av Filmens historia fram till idag - tar Filmvetenskap II vid för att ge dig grunden till Filmvetenskapen. Här vidgas begreppet Filmvetenskap tydligare till att innefatta "rörlig bild" än mer.

Att "bara" läsa Filmvetenskap I går naturligtvis bra, men för att få en heltäckande grund i ämnet behöver du också Filmvetenskap II. Då har du dessutom möjlighet att även söka vidare till vår Kandidatkurs, och sedan ta ut en Kandidatexamen i Filmvetenskap.

Filmvetenskap II 30 hp ger dig kunskap om film- och tv-studier och nya färdigheter i analysen av film och media.

Kursen består av delkurserna:


Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

  • Avslutad kurs: Filmvetenskap I, 30 hp

Kursens innehåll

Kursen är en teoretisk fördjupning av Filmvetenskap I med fokus på aktuell film- och medieforskning. De fyra delkurserna har ett tematiskt upplägg där klassisk filmteori möter kulturstudier och aktuell medieforskning.

Filmvetenskap II ger en fördjupad kunskap om film-, tv- och medieforskning, en orientering i ämnesfältets olika perspektiv och studieobjekt, samt nya färdigheter att använda centrala begrepp och att använda teoretiska perspektiv i analysen av film- och mediekultur.

ANSÖK TILL KURSEN HÄR

Direkt till antagning.se Filmvetenskap II