Popcorn

 

Det här är kursen du väljer om du vill studera filmvetenskap från grunden. Kursen är på en termin, alltså 30 högskolepoäng (heltid). Förmodligen kommer du vilja läsa mer efter kursen och då väljer du helt enkelt Filmvetenskap II, 30 hp som är en termins fortsättning på Filmvetenskap I. Filmvetenskap II är du automatiskt behörig till om du avslutat Filmvetenskap I och du behöver inte söka kursen via studera.nu, endast registrera dig.

 

 

 

 

Hur är kursen uppbyggd?

Kursen är indelad i fyra delmoment som vardera är på 7,5 hp, totalt 30 hp. Du måste klara av samtliga momenten för att få avslutad kurs och kunna använda dig av de 30 högskolepoängen i en examen:

  1. GK1 Introduktion till filmvetenskapliga studier 7,5 hp
  2. GK2 Filmhistorisk översiktskurs 1 7,5 hp
  3. GK3 Filmhistorisk översiktskurs 2 7,5 hp
  4. GK4 Filmhistorisk översiktskurs 3 7,5 hp

Vad händer under kursen?

Kursen är alltså totalt på 30 hp, det motsvarar en termins heltidsstudier. Det innebär föreläsningar, filmvisningar och seminarier i genomsnitt tre dagar i veckan.

Tiderna du befinner dig i Filmhuset kan variera men en dag kan se ut så här: filmvisning i biograf klockan 9.00, lunch mellan 11 och 12 och föreläsning mellan 12 och 14. Vissa dagar är det också seminarier med fyra grupper om 25 studenter. Två grupper har seminarier på förmiddagen och två på eftermiddagen.

Seminarierna är viktiga som komplement till föreläsningarna för att fördjupa undervisningen och för att studenterna själva ska kunna diskutera texter som lästs eller filmer som visats.