Allmän studieinformation och vägledning

Byggaexamen

Bygg din egen examen

Om du vill ta ut en kandidatexamen i våra ämnen på IMS får du räkna med minst 3 års studier. Genom att själv välja bland runt 1500-2000 kurser på Stockholms universitet har du stora möjligheter att bygga den utbildning som passar just dig!

Saker att tänka på innan du börjar utbildningen

Mycket nytt att tänka på när du ska börja plugga. Tror du att du kommer behöva tips om studieteknik? Kanske har du dyslexi, eller annan funktionsnedsättning som kommer kräva stöd och hjälp? Kontakta studievägledaren så fort du blivit antagen. Här får du lite korta tips...

TG

Tillgodoräknanden av tidigare studier

Kontakta studievägledaren i god tid om du vill tillgodoräkna dig poäng från annan kurs, lärosäte etc

Funderar på att återuppta studier eller avsluta kurs?

Kontakta studievägledaren i god tid innan terminsstart för att gå igenom dina tidigare studier och dina önskemål. Du kommer att i mån av plats kunna omregistrera dig.

Studentkontakt

Kontakta studentexpeditionen

Telefontid mån-tor 9.30-11.30
08-6747627
epost: studentinfo@mail.film.su.se

mottagning mån-tor 13.30-15.00

Kontakta studievägledningen

Telefontid: mån-tor 11- 12
08-6747628
epost: studievagledare@mail.film.su.se
mottagning mån - tor 10-11.

Internationell koordinator

Epost: internat@mail.film.su.se
Telefon:08-6747731
Mottagningstider:

måndagar 9.00-11.30
torsdagar 9.00-11.30
på Plan 6 i Filmhuset (Studentexpeditionen)