Kursen ger en fördjupad kunskap i historiska och teoretiska frågor om censur. Det handlar till exempel om den särställning som filmmediet tillskrivits tack vare denna censurmyndighet, vad ”slutet” på filmcensuren innebär for filmkulturen, hur censurarkivet kan användas för forskningsarbetet kring en nationell filmhistoria, och på vilka sätt censuren av rörliga bilder lever vidare i andra former efter Biografbyråns nedläggning.

Kursen uppmärksammar därför även de aktuella former för censur eller kontroll som präglar vår digitala mediekultur och filmens spridning genom Internet. Kursansvarig är Docent Trond Lundemo, Filmvetenskapliga institutionen.

Efter avslutad kurs skall studenten ha tillägnat sig:
– en övergripande kunskap om censurinstansernas reglerande, konstitutiva, arkiverande och sociala funktioner.
– en fördjupad insikt om den svenska filmcensurens historia samt vilka konsekvenser som censurmyndighetens nedläggning har för den samtida mediesituationen.

Kursen består av föreläsningar, filmvisningar, grupparbeten och presentationer, en utställning om filmcensuren och en tvådagarskonferens.

Vid sidan av en kursuppsats består examinationen av ett grupparbete som redovisas i form av en presentation. Obligatorisk närvaro gäller för filmvisningar, utställningsbesök och konferensdeltagande. Vid närvaro under åttio procent på föreläsningarna krävs kompensationsuppgifter för godkänt betyg.

Schema till kursen