Studieinformation

Student vid Institutionen för mediestudier (IMS)

Som student vid institutionen för mediestudier (IMS) är du del av en unik utbildningsmiljö där teoretiska och praktiska utbildningar samsas vid samma institution. Oavsett om du vill satsa på en akademisk karriär inom filmvetenskap eller modevetenskap eller utöva praktiska färdigheter inom journalistik eller medier så är det här platsen du ska vara på.

Vi är stolta över att kunna erbjuda ett vitt spektra av kurser och program inom filmvetenskap, journalistik,  kommunikation, medier och modevetenskap.

Program och kurser

Till utbildningskatalogen

Studera med funktionsnedsättning

Ansök om stödåtgärder, ta del av kurser och seminarier med mera hos Enheten för Särskilt pedagogiskt stöd Stockholms universitet.

Utbildningskontakt

För mer information om utbildningar vid IMS, kontakta institutionens studentexpeditioner.

Terminsstart VT18
Studievägledning puff
Kurslitteratur
Scheman orange puff
JMK:s intranät för kurser och scheman

Universitetskonto

Du behöver ha ett aktiverat universitetskonto för att ta del av både utbildning och resurser på universitetet.

Blivande student
Mondo orange puff