Studieinformation

Student vid Institutionen för mediestudier (IMS)

Som student vid institutionen för mediestudier (IMS) är du del av en unik utbildningsmiljö där teoretiska och praktiska utbildningar samsas vid samma institution. Oavsett om du vill satsa på en akademisk karriär inom filmvetenskap eller modevetenskap eller utöva praktiska färdigheter inom journalistik eller medier så är det här platsen du ska vara på.

Vi är stolta över att kunna erbjuda ett vitt spektra av kurser och program inom filmvetenskap, journalistik,  kommunikation, medier och modevetenskap.

Terminsstart HT 2018

 

Hej,

har du blivit antagen till oss eller står som reserv? Kul! Läs mer om din utbildning och vad du behöver göra inför HT 2018.

Välkommen!

Viktigt

Alla studenter! Institutionen för Mediestudier byter läroplattform till hösten

Från och med höstterminen 2018 så kommer alla kurser på IMS (Filmvetenskap, Journalistik, Medie- och kommunikationsvetenskap och Modevetenskap) att använda SU's nya läroplattform - Athena - för sina kurswebbar. Tidigare har eget Intranät och Mondo använts, men dessa avvecklas.

Athena

Schema just nu

Program och kurser

Till utbildningskatalogen

Studera med funktionsnedsättning

Ansök om stödåtgärder, ta del av kurser och seminarier med mera hos Enheten för Särskilt pedagogiskt stöd Stockholms universitet.

Utbildningskontakt

För mer information om utbildningar vid IMS, kontakta institutionens studentexpeditioner.

Scheman orange puff
Kurslitteratur
Studievägledning puff

Universitetskonto

Du behöver ha ett aktiverat universitetskonto för att ta del av både utbildning och resurser på universitetet.

Blivande student