Allmänt om studentliv vid Stockholms universitet

På  universitetets centrala webbplats finns information samlat som rör studentlivet. Allt i från bostad och ekonomi, kris och stöd till Campus och studiemiljö. Besök sidan här!

Studentkåren

Studentkåren arbetar för att din utbildning skall hålla god kvalitet och för att din studietid ska bli en så givande och trevlig erfarenhet som möjligt. Kåren är ett serviceorgan för studenterna vid universitetet vars uppgift är att informera, företräda studenter, arrangera studierelaterade och studiesociala aktiviteter och serva studenter med diverse förmåner. Sedan första juli 2010 är inte längre medlemskap i en studentkår obligatorisk.