Bild på kåren
 
 

Kåren är ett serviceorgan för studenterna vid JMK vars uppgift är att informera, företräda studenter, arrangera studierelaterade och studiesociala aktiviteter och serva studenter med diverse förmåner. Om du får problem med din utbildning, eller med något annat som rör din studiesituation, har vi erfaren personal och valda studentföreträdare som kan hjälpa dig att driva din sak eller hitta rätt. Du är alltid välkommen att ringa oss eller besöka vår expedition i JMK:s lokaler. Vi vill att du, som student, skall känna till dina rättigheter och vilka möjligheter du har att påverka.

Tillsammans med dina studiekamrater kan du driva de frågor som
är viktiga för er.

Läs mer på kårens egen webbplats.