På Stockholms universitets hemsida hittar du länkar till lagar rörande universitetens verksamhet i allmänhet, till Stockholms universitets lokala regelverk – Regelboken, samt kontaktuppgifter till studentkårens personal.

Mer information