Studenter tittar på ett roligt videoklipp tillsammans. GENREBILD Foto Aleksandr Davydov © Mostphotos
"Syftet med styrdokumentet (Regler för studentinflytande red. anm.) är att reglera frågor om studentinflytande vid Stockholms universitet i verksamhet som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation". GENREBILD. Foto Aleksandr Davydov © Mostphotos


Läs mer: Regler för studentinflytande

Universitetet ska även uppmuntra, stödja och underlätta för studenterna att engagera sig i arbetet med studentinflytande.

I början av december i fjol beslöt rektor att Regler för studentinflytande (dnr SU FV-1.1.2-2860-19) kommer ersätta det tidigare styrdokumentet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet (dnr SU 37-0347-11). Beslutet träder i kraft 2019-12-05. Reglerna återfinns i sin helhet i denna pdf-fil.

Kontakt

Kontaktperson till studentråd, doktorandråd och studentkår i frågor om studentinflytande vid Institutionen för mediestudier, IMS, är Peter Erell som du kan nå via e-post peter.erell@ims.su.se.