Jämlikhet och likabehandling - hjälp vid trakasserier och mobbning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för mediestudier
  4. IMS
  5. Utbildning
  6. Studentliv
  7. Jämlikhet och likabehandling - hjälp vid trakasserier och mobbning
Hjälp och stöd

Viktigt att veta för dig som student som utsatts:

Handlingar som påverkar en enskild negativt, som gör att personen kan hamna utanför gemenskapen på institutionen/enheten eller får sina möjligheter att göra en bra insats försvårade, kan vara trakasserier enligt diskrimineringslagen eller kränkande särbehandling/mobbning.

Jämlikhet och likabehandling

Alla anställda och studenter ska behandlas lika och bemötas med respekt oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. En förbättrad balans ska eftersträvas mellan kvinnors och mäns inflytande på verksamheten samt mellan antalet kvinnor och män inom densamma.

Utsatt för trakasserier eller mobbning?

Om du är student hos oss på IMS: Kontakta vår kontaktperson för jämlikhetsfrågor, prefekten, studievägledare eller annan du känner förtroende för vid institutionen. Om du inte känner att du vill tala med någon vid institutionen kan du vända dig till universitetets jämlikhetssamordnare. Om du klickar här kommer du till Stockholms universitets hemsida för studenter. Där kan du läsa mer om händelser som är oacceptabla och som du ska få stöd och hjälp med.

Om du blir utsatt för trakasserier - gör så här

Kontakta vår kontaktperson för jämliketsfrågor. På universitetes hemsida kan du få råd och tips hur du kan agera i övrigt. Om du upplever dig utsatt för trakasserier är det några saker som kan vara speciellt bra att tänka på: att visa att beteendet är ovälkommet, att berätta om trakasserierna och dokumentera när, var och hur du upplever dig utsatt samt att ta kontakt med Sektionen för Säkerhet om du upplever dig hotad eller förföljd.

Kontaktuppgifter

Om du vill ställa frågor eller få hjälp vid frågor som rör diskriminering, trakasserier kan du kontakta:

Kontaktperson för jämlikhetsfrågor:

Agnes Gerner: agnes.gerner@ims.su.se

Prefekt:

John Sundholm: john.sundholm@ims.su.se

Studievägledarna:

Henrik Schröder: henrik.schroder@ims.su.se

Emelie Jamieson: emelie.jamieson@ims.su.se

Eller annan du har förtroende för på institutionen.

 

Broschyr

Broschyr från Stockholms universitet om trakasserier

Universitetets kontaktuppgifter rörande diskriminering och trakasserier

Om du har frågor kring vad diskriminering eller trakasserier är, eller vilka dina rättigheter är eller något annat som rör jämlikhetsområdet kan du kontakta följande personer:

Universitetets infomation "kris och stöd"

kris och stöd