Alla studenter på universitetet omfattas av den statliga personskadeförsäkringen (via Kammarkollegiet). Den gäller vid:

  • olycksfall som inträffar på campusområdet, eller på vägen till/från campus.

Till campusområdet räknas också lokaler som universitetet tillhandahåller utanför själva campus (t ex läsplatser i Studentpalatset). Försäkringen kan också täcka vissa fall av smittsamma sjukdomar.


Hur anmäler du en skada?

Personskada

  • Studenter på universitetet ska anmäla personskada via SAMIR. I SAMIR finns information och de blanketter som behövs för att kunna göra en anmälan - gäller både för anställda och studenter vid universitet. Det kan vara bra att veta att lärare/prefekt också ska underteckna din anmälan, innan den skickas vidare. Självrisken i personskadeförsäkringen är 500 kr.

Arbetsskada

  • Skulle du som universitetsstudent drabbas av en arbetsskada ska du också göra en anmälan via SAMIR. Arbetsskadeförsäkringen gäller för studerande som är utsatta för särskilda risker i arbetsliknande sammanhang under sin utbildning - till exempel i laboratoriemiljö eller under praktik.

Skador vid utlandsstudier/praktik

  • Student UT-försäkringen gäller för svenska studenter som studerar eller praktiserar utomlands. Försäkringen innehåller personskadeskydd och reseförsäkringsskydd och gäller dygnet runt. Student UT är en samlingsförsäkring som tecknas av respektive högskola. Det innebär att du omfattas av försäkringen om du studerar eller praktiserar på skolor, företag eller andra inrättningar utomlands som högskolan har avtal med. Försäkringsskyddet gäller även när du reser till och från studielandet. Personskadeskyddet motsvarar skyddet i den generella personskadeförsäkringen vid studier i Sverige.

Mer information om försäkringar och vanliga frågor