CSN arbetar med att besluta om och betala ut det svenska studiestödet, det vill säga bidrag och lån till dem som studerar i Sverige och utomlands. De hanterar också återbetalningen av lånen.

All information du behöver finns samlad på deras hemsida: www.csn.se
Telefon: 0771-276 000