De kurser och program där det kan finnas platser kvar efter första urvalet har öppet för sen anmälan. Du anmäler dig som vanligt på antagning.se. 

Om du är behörig till de utbildningar du sökt, rangordnas du efter det datum du anmälde dig.

Läs mer om vad som gäller vid sen anmälan här på Antagningen Stockholms universitet

 

Vilka kurser öppnas?

De kurser som inte är fyllda och/eller har få reserver.

Här kan du se vilka kurser som kan bli aktuella