Grundnivå / BA level


MK1034 Medie- och kommunikationsvetenskap I,  30 hp


MK1036 Medie- och kommunikationsvetenskap II,  30 hp


MK3014 Medie- och kommunikationsvetenskap - kandidatkurs, 30 hp


MK3056 Medie- och kommunikationsvetenskap - kvalificerad yrkespraktik, 30 hp

 

Anvancerad nivå / MA level


MK7036 Media, Justice and Human Rights 7.5hp, 50%


MK7033 Media and Politics in a Globalizing World 7.5 hp, 50 %


MK7034 Media Archaeology 7.5 hp, 50 %


MK7030 Media and Communication Studies - Master's course, 30 hp