Översikt Journalistprogrammet - kandidatprogram:

Journalistprogrammet - kandidatprogram

Kurser inom Journalistprogrammet - kandidatprogram VT21:

Journalistprogrammet kull HT20
JO1068 Journalistik II, 30 hp     

Journalistprogrammet kull HT19
JO1070 Journalistik IV, 30 hp          

Journalistprogrammet kull HT18
JO3069 Journalistik - kandidatkurs, 30 hp 

 

Översikt Masterprogram i journalistikstudier:

Masterprogram i journalistikstudier

Kurser inom Masterprogram i journalistikstudier VT21:

Masterprogram i journalistikstudier kull HT20
JO7029 Journalistikens gestaltningsmakt 7, 5 hp, 50%