Urban från Reportrar utan Gränser kommer hålla föredrag och flera MFS-stipendiater kommer och berättar om sina erfarenheter att göra fältstudier i ett utvecklingsland.

Programmet för Tema MFS kommer vara klart vid terminsstart och Kandidat- och Master studenter är speciellt inbjudna men även övriga studenter. Inbjudan kommer vid terminsstart.

MFS stipendier kommer utlysas i september!

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat program som riktar sig till studenter på högskolans grundutbildningsnivå. Programmets syfte är att ge svenska studenter möjligheter att skaffa sig kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Instrumentet för detta är ett resestipendium för en mindre fältstudie under 8-10 veckor som underlag för en C- alt. D-uppsats eller examensarbete på motsvarande nivå.

Läs mer om MFS här.

Kontaktperson: Birgitta Fiedler, birgitta@jmk.su.se