Alla utbildningar

Medie- och kommunikationsvetenskap

  VT2021 Registreringsinfo och Kursinfo hittar du här

  Vilken av våra utbildningar passar dig?

  Vi har kurser och program på grundnivå och avancerad nivå både för dig som söker direkt efter gymnasiet och/eller har studerat tidigare på högskolenivå. Flera av våra kurser och program ges även på engelska. Vi ger också studenter stor möjlighet att studera utomlands via utbytesstudier.

  Filmvetenskap

  Kurserna i filmvetenskap ger en gedigen teoretisk grund för den som söker ett yrke med kreativa eller administrativa uppgifter inom film, TV, information, liksom för den som vill satsa på en medieanknuten forskarkarriär.

  Journalistik

  Utbildningarna i journalistik vid Enheten för journalistik medier och kommunikation varvar praktisk och teoretisk undervisning på ett sätt som gör dig redo för såväl arbetsmarknad som vidare studier på vår forskarutbildning.

  Medie- och kommunikationsvetenskap

  Studier i medie- och kommunikationsvetenskap "MKV" vid Enheten för journalistik medier och kommunikation ger en bred förståelse för mediernas framväxt, betydelse och förändringar i Sverige och globalt. Dessa kunskaper är i hög grad användbara på en bred arbetsmarknad. Studierna ger även möjligheter för den som vill satsa på en forskarkarriär inom mediefältet.

  Modevetenskap

  Modevetenskap är ett centralt ämne för dig som vill förbereda dig inför en yrkesverksamhet inom den stora modevärlden utanför universitet, eller för fortsatta forskarstudier i ämnet.

  Undervisningsformer IMS HT20

  Med anledning av läget med Covid-19 informerar vi om hur undervisningen kommer att se ut under HT20 på vår institution (IMS).

  IMS följer Stockholms universitets beslut och rekommedationer om undervisning.

  Institutionen för mediestudier kommer under höstterminen 2020 att bedriva sin undervisning i en hybridvariant. Det betyder att kurser med färre än 50 studenter i regel kommer att ges på plats, medan andra kurser huvudsakligen ges via distansundervisning.

  Du som har skäl till att inte delta i undervisning i institutionens lokaler kan delta på distans. Kontakta ansvarig lärare för upplägg.

  För att minimera smittorisken och skapa en trygg och säker miljö kommer undervisningen att spridas ut över tid och i olika lokaler. Vår schemaläggning tar hänsyn till att studenter skall kunna komma och gå så att det inte samlas för många studenter i våra utrymmen. Vi ber dig att respektera tiderna och komma och gå enligt lagda scheman. Alla undervisningsutrymmen kommer att anpassas enligt de givna kraven på social distansering.

   

  Samlad information för samtliga utbildningars undervisningsformer HT20 hittar du här (pdf)

  Studera utomlands inom våra utbildningar

  En fantastisk möjlighet som student är att du även kan plugga utomlands och få dina poäng du tar inkluderade i en examen. Utbytesstudierna är dessutom kostnadsfria eftersom du får stipendier.

  NYTT pga SU's beslut: Studentexpeditionerna och studievägledning - inga besök

  Blivande student

  Studievägledning IMS från 18/3

  Christian Rossipal

  "Filmvetenskapen var lite av ett uppvaknande"

  Christian Rossipal tog sin kandidatexamen i filmvetenskap 2015. I dag läser han masterprogrammet och jobbar som frilansare inom filmproduktion.

  Michaela Strobel

  Michaela jobbar i Bollywood

  Michaela Strobel har läst masterprogrammet i MKV. Idag bor hon i Bombay, driver en egen mediestudio och jobbar med Bollywoodproduktioner.

  Åsa Secher

  ”Jag blev förälskad i radio”

  Det var på JMK som Åsa Secher blev förälskad i radio och hittade sin väg in i Radiohuset.

  Utbildningskontakt

  För mer information om utbildningar vid IMS, kontakta institutionens studentexpeditioner.

  Blivande student