Forskarutbildning vid JMK

Forskarutbildning vid JMK

Vid JMK finns två forskarutbildningar, en i journalistik och en i medie- och kommunikationsvetenskap. De har samma allmänna mål och uppläggning och de doktorandkurser som ges vid institutionen är öppna för samtliga doktorander.

Studieplan forskarutbildningar jv (169 Kb)

Studieplan forskarutbildningar mkv (172 Kb)

International students: For information about PhD studies, please go to our international website.

Antagningsordning

Information om antagningsordningen för forskarutbildning vid IMS.

Forskningskontakt

Prefekt

John Sundholm

Stf. prefekt

Ester Pollack

Studierektorer för forskarnivå

Filmvetenskap
Marina Dahlquist

Modevetenskap
Klas Nyberg

Journalistik/Medie- och kommunikationsvetenskap
Anja Hirdman
 

 

 

Bonnier gästprofessorer
Forskningsnätverk