Enheten för journalistik, medier och kommunikation (JMK) har möjlighet att åt företag, myndigheter och organisationer skräddarsy längre eller kortare utbildningar inom institutionens kompetensområden. Kom med förfrågan så lämnar vi offert.

Kurserna kan genomföras i den takt som är lämplig för ändamålet, och kan ges på distans eller helt utlokaliseras till uppdragsgivaren.

Uppdragsutbildning som uppfyller kvalitetskraven på grundläggande högskoleutbildning ger högskolepoäng. Detta innebär att den studerande får tillgodoräkna sig utbildningen den kan också ingå i en akademisk examen.

Under åren har JMK utbildat grafiker i journalistik, lärare i mediekunskap och och höjt kompetensen hos invandrade journalister.

En högaktuellt utbildning är Kvinnors ledarskap och undersökande journalistik. Detta är en kurs som syftar till att förbereda, utbilda och stödja kvinnliga journalister i eller inför en redaktionell chefsposition. Utbildningen sker på distans med fyra sammankomster om vardera ett par dagar vid institutionen. I detta fall rör det sig inte om en enda uppdragsgivare utan om en rad olika medieföretag som vart och ett köper studieplats(er). Kursen arrangeras varje höst och ger fem högskolepoäng.