Namn: Michaela Strobel 
Ålder: 28 
Bostadsort: Bombay

JMK-alumnen Michaela Strobel läste masterprogrammet i Medie- och kommunikationsvetenskap 2012-2014 efter att ha tagit en kandidatexamen i Communication and Media Management i Tyskland.

Idag bor Michaela i Bombay, Indien och har en egen mediestudio tillsammans med en kollega sedan 2014. Förutom originalinnehåll så har de skapat ett team som är specialiserat på bakom-kulisserna-filmer för stora Bollywood-produktioner, med kunder som FOX och Disney.

Michaela skrev sin masteruppsats om ämnet Community Video as a Tool for Empowerment in Rural India. 

Hur har din masterutbildning varit användbar för dig i ditt nuvarande arbete och i din mediestudio?

– En av huvudbetoningarna i masterkursen var att ifrågasätta vilken effekt medieinnehåll har. Både på en sociologisk och psykologisk nivå. I Indien är majoriteten av innehållet anpassat för de outbildade, på grund av det faktum att en majoritet av befolkningen tyvärr är det. Massmediernas beteende förstärker stereotyper, oavsett om det är medvetet eller omedvetet. Att läsa och studera mycket om mediers subliminala inverkan har gjort mig väldigt uppmärksam på innehållet jag själv skapar. Som entreprenör krävs mycket mod, men jag försöker att välja projekt som känns meningsfulla. Jag försöker ifrågasätta mig själv och den påverkan våra filmer har. Vilken effekt kommer de ha? Hur kan jag göra så de får en effekt? Vilka känslor kan jag använda?
 
– En annan viktig del av den här masterkursen var att studera medier runt om i världen. Indiens storstadssamhälle har en extrem mångfald och våra kunder levererar till olika segment. Ibland vet de själva inte vilka de vill rikta sig till. I de fallen är mina erfarenheter av att studera tv, reklam och online-format från hela världen verkligen användbara. Inget i den här världen är nytt, innovation kommer från att översätta saker som redan finns till en annan plats. Så sättet på vilket en svensk kriminalserie är gjord kan mycket väl inspirera manuset till en indisk detektivhistoria. 

Vad har varit den mest användbara och intressanta delen i masterprogrammet?

– Det är ett ofta använt uttryck, men att lära sig ”vad medier gör med människor och vad människor gör med medier”. 

– Jag älskar att studera de subtila meddelandena bakom medieinnehåll och innehållspresentation. Och, det andra sidan av myntet, hur stereotyper och kultur reflekteras i medier. Ibland känner du bara igen vissa kulturella drag av ett land när du studerar dess medier på djupet! Och, i många fall, inser du att kulturer verkligen inte är endimensionella utan gjorda av många olika åskådningar och tolkningar. Med det sagt så finns det alltid ett större mönster och motiv bakom mediernas produktion och mottagande. Varför gillar vi vissa typer av historier och varför föredrar vi en mediekanal framför en annan? Du kan bara ta reda på det om du ägnar mycket tid åt ämnet!

– På SU handlar det mycket om detaljer och en korrekt analys. Det var intensivt att jobba på det här sättet, men det är en färdighet som stannat hos mig. Jag kan inte tänka på medier utan att tänka på dess konnotationer. 

Hur fick du din masteruppsats publicerad som bok? 

– Jag hade riktig tur. Utgivaren kontaktade mig en dag eftersom de hade läst min titel någonstans. De bad mig att skicka uppsatsen så att de kunde bedöma om den var intressant, och de gillade den. Jag lade jag till några fler sidohistorier från mina fältstudier (den har en etnografisk ansats) och även ett mer ”Kritik och ytterligare forskning”-kapitel för att göra den än mer intressant. Ämnet var så spännande och ju mer tid som passerade och jag pratade om det, ju mer insåg jag på vilka andra ställen det skulle kunna vara intressant att studera det här ämnet. Jag hoppas nu att boken gör så att fler läser uppsatsen och blir inspirerade att göra egen forskning med samma inriktning!

Michaelas uppsats blev publicerad av Lambert Academic Publishing med titeln “Empowerment through Audiovisual Storytelling: A Study of Community Video as a Tool for Empowerment in Rural India".

Vilka är dina framtidsplaner i forskningsområdet?

– Just nu är jag nöjd med att driva mitt egna företag. Men som boende i Indien reser jag fortfarande till avlägsna platser och ser potentialen i hur modern storytelling kan stärka människor. Studien jag gjorde här på Indiens landsbygd var bara preliminär, mycket mer behöver utforskas i ämnet – även på en global nivå. Jag skulle definitivt vilja forska mer om det. Inte inom den närmsta framtiden, men kanske om några år, så kommer jag återvända till forskningen. Innan dess ska jag se vad jag kan plocka upp i mitt dagliga liv. Jag fortsätter att göra anteckningar. 
 

Michaelas mediestudio Harkat Studios finns på Vimeo och Facebook
 

Texten är översatt från engelska. 

Text: Birgitta Fiedler 
Översättning: Martin Åkerblom