Kursinformation med reservation:

* Schema TimeEdit: Spikat schema tillgängligt 1 månad före kursstart

Kurslitteraturinfo: Tillgängligt senast två månader före kursstart

Kursbeskrivning: Tillgängligt senast en månad före kursstart

Registreringsinformation

 

Modevetenskap II 30 hp (FS7022)

SCHEMA hela kursen TimeEdit-länk      
Delkurs Kurslitteratur Kursbeskrivning   

DK1 - Modets roll fransk kulturhistoria  

DK1_VT20 DK1_VT20  

DK2 - Internationella modefält 

DK2_VT20 DK2_KB_VT20  

DK3 - Mode, media och konsumtion

DK3_VT20 DK3_KB_VT20  

DK4 - Vetenskapligt skrivande

DK4_VT20 DK4_KB_VT20  

 

 

Advanced level/Second cycle (English)
 

Consumer Culture Theory and Fashion 7,5 credits (FS1406)

SCHEDULE TimeEdit-link      
Course texts Course outline   
FS1406_VT20 FS1406_VT20

Fashion and Materiality 7,5 credits (FS1408)

SCHEDULE TimeEdit-link      
Course texts Course outline  
FS1408_VT20 FS1408_KB_VT20

Fashion Studies - Master's Thesis, 30 credits (FS1112)

SCHEDULE TimeEdit-link      
Course texts Course outline  
FS1112_VT20 FS1112_KB_VT20