MODE/FASHION
Svenska (English below)

Nu blir det distansundervisning enbart.

Våra lokaler i Filmhuset kommer hållas stängda utom för anställda från och med 18/3. Undervisning kommer hållas på distans.

På din kurssida på Athena kommer information. Frågor rörande undervisning på din kurs ställs till kursansvarig. Biblioteket i Filmhuset är stängt 17/3-31/3. SU-biblioteket i frescati har begränsade tider.

  • Studievägledningen nås tills vidare per epost via

studievagledarefashion@ims.su.se eller Athena chatten.
Ingen mottagning i Filmhuset

  • Studentexpeditionen nås via infofashion@ims.su.se

Eller telefon 08-6747627
Ingen mottagning i Filmhuset


Now it is distance learning only.

Our premises in Filmhuset will be closed except for employees from 18/3. The library at the Filmhuset is closed 17/3 - 31/3. SU-library in frescati limited opening.

Teaching will be done remote/distance learning. On your course page at Athena comes information. Questions regarding teaching on your course contact the course coordinator/teacher.

  • The Student counsellor can be reached by email at

studievagledarefashion@ims.su.se or Athena chat.
No reception in Filmhuset.

  • The student office can be reached via

email: infofashion@ims.su.se
Phone: 08-6747627
No reception in Filmhuset

 
   

 

Kursinformation med reservation:

* Schema TimeEdit: Spikat schema tillgängligt 1 månad före kursstart

Kurslitteraturinfo: Tillgängligt senast två månader före kursstart

Kursbeskrivning: Tillgängligt senast en månad före kursstart

Registreringsinformation

 

Modevetenskap II 30 hp (FS7022)

SCHEMA hela kursen TimeEdit-länk      
Delkurs Kurslitteratur Kursbeskrivning   

DK1 - Modets roll fransk kulturhistoria  

DK1_VT20 DK1_VT20  

DK2 - Internationella modefält 

DK2_VT20 DK2_KB_VT20  

DK3 - Mode, media och konsumtion

DK3_VT20 DK3_KB_VT20  

DK4 - Vetenskapligt skrivande

DK4_VT20 DK4_KB_VT20  

 

 

Advanced level/Second cycle (English)
 

Consumer Culture Theory and Fashion 7,5 credits (FS1406)

SCHEDULE TimeEdit-link      
Course texts Course outline   
FS1406_VT20 FS1406_VT20

Fashion and Materiality 7,5 credits (FS1408)

SCHEDULE TimeEdit-link      
Course texts Course outline  
FS1408_VT20 FS1408_KB_VT20

Fashion Studies - Master's Thesis, 30 credits (FS1112)

SCHEDULE TimeEdit-link      
Course texts Course outline  
FS1112_VT20 FS1112_KB_VT20