Kursen erbjuder studenter med examensarbete inom huvudområdet en möjlighet att tillämpa och reflektera över sina ämneskunskaper i en arbetslivskontext, och samtidigt förbättra sin anställningsbarhet inom något av de yrken huvudområdet utbildar för.

Kursen utgörs av en längre period av kvalificerad yrkespraktik där studenten ska delta i arbetet med medierad kommunikation på en arbetsplats. Under kursen formulerar studenten i samråd med kursansvarig ett medie- eller kommunikationsvetenskapligt problem som ska besvaras med hjälp av empiri inhämtad på praktikplatsen - detta redovisas i slutet av kursen i en praktikrapport.

Antal studenter på kursen

30 platser finns på kursen.

Kursens tid och upplägg

Kursen är 20 veckor heltid ; praktikperioden är 18 veckor heltid. Under de två sista veckorna är studenten inte på praktikplatsen. Då ges tid för att skriva praktikrapport samt ett seminarietillfälle där din och övriga studenters praktikrapporter ventileras. Seminariet med praktikrapporten är en examination och betygssätts.

Kurskrav - för att bli godkänd på kursen (utöver praktikrapporten) är närvarorapport/arbetsintyg underskriven av praktikplatsens handledare.

  • Kursen ges VT2021.

Du söker själv praktikplatsen

Du har själv ansvar för att hitta en relevant praktikplats. Innan du får registrera dig på kursen ska du lämna in blanketten " Yrkespraktik blankett MK3056 uppdaterad (47 Kb) " till studentexpeditionen på JMK, och få praktikplatsen godkänd av kursansvarig.

  • Deadline för VT2021 praktiköverenskommelse:
    Blanketten ska vara vara underskriven och mejlad till birgitta.fiedler@ims.su.se med c.c. till studierektor.mkv@jmk.su.se och exp@jmk.su.se  senast 11 januari 2021


Praktikplatsen

Praktikplatsen ska ge dig möjlighet att delta i arbete med medierad kommunikation. Arbetsmarknaden för medievetare är bred och du kan praktisera i vilken organisation som helst där kunskap om medier, kvalificerad omvärldsbevakning och medieanvändning står i fokus. Personer som studerat medie- och kommunikationsvetenskap kan man idag finna bland annat inom universitets- och högskolesektorn, medieanalysföretag, undersökningsföretag, reklambyråer, marknadsavdelningar, PR-företag, samt på informationsavdelningar i offentlig verksamhet eller på privata företag.

Praktiken är en undervisningsplats.

Under praktikperioden ingår studenten i arbetsplatsens organisation och genomför tilldelade uppgifter.

Undervisning sker i form av handledning på praktikplatsen genom att studenten och handledaren för löpande samtal med varandra om studentens arbete. Utöver handledning utgörs undervisningen av ett seminarietillfälle på institutionen i slutet av praktikperioden/kursen.

Handledaren på praktikplatsen ska lämna en redogörelse för vilka arbetsuppgifter studenten har gjort, samt en närvarorapport som omfattar hela praktikperioden.
 

Var har studenter gjort praktik?

Några arbetsplatser där studenter inom kursen gör praktik våren 2020: Brå Kommunikationsavdelning, Kulturdepartementets kommunikationsenhet, Kantar Sifo, Norrtälje Kommun, Ehrenberg Sörensen kommunikation, SOS Barnbyar Sverige och Stockholms Kvinnohistoriska.

 

Ansökan och kursplan

Till utbildningskatalogen Stockholms universitet

Kontakt (endast mail)

birgitta.fiedler@ims.su.se