Medie- och kommunikations-vetenskap I 30 hp

Medie- och kommunikationsvetenskap I, 30 hp

Det här är kursen du börjar med när du läser ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap  - "MKV" som vi förkortortar det - från grunden. Grundkursen ger en bred orientering inom medie- och kommunikationsvetenskap där mediernas roll i samhälle och kultur studeras. Mediernas produktionsvillkor och deras innehåll samt dess användning i ett historiskt och samtida perspektiv belyses. Kursen riktar in sig på både traditionella massmedier, som press, radio och TV men även på digitala medier och nyare medieformer. Metoder för att kritiskt analysera medieinnehåll och användning ges stort utrymme.

Det här händer under kursen

Du läser fyra delkurser efter varandra under terminen. Delkurserna är på 7,5 hp vilket innebär ca 5 veckor per delkurs. Varje delkurs examineras med tentor och du får ett betyg för varje delkurs som sedan vägs ihop till ett slutbetyg för hela kursen Medie- och kommunikationsvetenskap I, 30 hp. Under delkurserna undervisas du i Garnisonen, Karlavägen 104, det är vanliga storföreläsningar med hela studentgruppen, men även mindre seminarier i grupper.

Hur många dagar i veckan läser jag?

Du läser i snitt tre dagar i veckan, oftast tvåtimmarspass per dag.

Kursens struktur - 4 delkurser

Medier i tid och rum

Delkursen behandlar olika mediers och kommunikationsformers framväxt och aktuella utveckling, främst i Sverige, samt de rättsliga ramar och ekonomiska förhållanden som kännetecknar dagens mediesystem. Såväl ett historiskt som ett samtida perspektiv inbegrips.
 

Medier, kultur, samhälle 1

Delkursen syftar till att ge en förståelse för mediernas och kommunikationens roll i samhället, och kunskap om hur synsätten på medier förändrats över tiden. En överblick ges över hur medieforskningen har växt fram inom två skilda teoritraditioner, dels den s k huvudfåran, med betoning på effektforskning, dels den kritiska traditionen.
 

Medier, kultur, samhälle 2

Delkursen syftar till att ge en förståelse för mediernas och kommunikationens roll i samhället och hur medier kan belysas från olika perspektiv. Delkursen fokuserar på några centrala teman i dagens medieforskning, som genus, klass, etnicitet, synen på informationssamhället, och Internets sociala betydelse.
 

Internet och digitala medier

Delkursen syftar till att ge en grundläggande orientering om de centrala frågor och teorier som framväxten av nya medieteknologier har gett upphov till. Nyckelbegrepp om nya medier, vilka gör anspråk på att definiera de särdrag som utmärker fältet nya medier som helhet, behandlas.
 

Bygg din examen i Medie- och kommunikationsvetenskap


Medie- och kommunikationsvetenskap kan du läsa till en kandidatexamen genom "fristående kurser". Då har du Medie- och kommunikationsvetenskap I, II och Kandidatkurs i Medie- och kommunikationsvetenskap (90 högskolepoäng) som grund i ditt huvudområde. Du kommer behöva 90 högskolepoäng till och det står dig fritt att välja både ämne och kurs. Varför inte kombinera med språk, marknadsföring, konstvetenskap t ex? Tala med vår studievägledare för att få tips.

Förslag till studiegång för att läsa till kandidatexamen i Medie- och kommunikationsvetenskap:

1. Läs Medie- och kommunikationsvetenskap I och

Medie- och kommunikationsvetenskap II (totalt 60 hp).

2. Läs 30 hp valfria kurser/ämnen.

3. Läs kandidatkurs i Medie- och kommunikationsvetenskap 30 hp (inklusive kandidatuppsats 15 hp)

4. Läs 60 hp valfria/kurser ämnen.

Annan väg till examen:
Om du läser Kulturvetarprogrammet kan du välja Medie- och kommunikationsvetenskap som huvudämne och på så sätt få examen.

terminsstart

NYTT pga SU's beslut: Studentexpeditionerna och studievägledning - inga besök

Kontakt

Studentexpeditionen

Maria Lundin
Telefon: 08 – 16 44 01, 16 44 19
E-post: exp@jmk.su.se

Studievägledning

Studievägledare: Emelie Jamieson
Telefon: 08 – 16 44 06
E-post: emelie.Jamieson@ims.su.se

Sebastian Lindholm

Det passade perfekt!

Sebastian Lindholm läste MKV-mastern. Idag jobbar han med kommunikation och marknadsföring på läkemedelsföretaget MSD.

Michaela Strobel

Michaela jobbar i Bollywood

Michaela Strobel har läst masterprogrammet i MKV. Idag bor hon i Bombay, driver en egen mediestudio och jobbar med Bollywoodproduktioner.

Bygg din examen i Medie- och kommunikationsvetenskap


Medie- och kommunikationsvetenskap kan du läsa till en kandidatexamen genom "fristående kurser". Då har du Medie- och kommunikationsvetenskap I, II och Kandidatkurs i Medie- och kommunikationsvetenskap (90 högskolepoäng) som grund i ditt huvudområde. Du kommer behöva 90 högskolepoäng till och det står dig fritt att välja både ämne och kurs. Varför inte kombinera med språk, marknadsföring, konstvetenskap t ex? Tala med vår studievägledare för att få tips.

Förslag till studiegång för att läsa till kandidatexamen i Medie- och kommunikationsvetenskap:

1. Läs Medie- och kommunikationsvetenskap I och

Medie- och kommunikationsvetenskap II (totalt 60 hp).

2. Läs 30 hp valfria kurser/ämnen.

3. Läs kandidatkurs i Medie- och kommunikationsvetenskap 30 hp (inklusive kandidatuppsats 15 hp)

4. Läs 60 hp valfria/kurser ämnen.

Annan väg till examen:
Om du läser Kulturvetarprogrammet kan du välja Medie- och kommunikationsvetenskap som huvudämne och på så sätt få examen.