Kursinformation med reservation:

* Schema TimeEdit: Spikat schema tillgängligt 1 månad före kursstart

Kurslitteraturinfo: Tillgängligt senast två månader före kursstart

Kursbeskrivning: Tillgängligt senast en månad före kursstart

Registreringsinformation

 

Medie- och kommunikationsvetenskap I, 30 hp (MK1034)

SCHEMA hela kursen TimeEdit-länk*      
Delkurs Kurslitteratur Kursbeskrivning   

Medier i tid och rum

MK1_1_VT20 MKV1_VT20  

Medier, kultur, samhälle 1 

MK1_2_VT20 MKV2_VT20  

Medier, kultur, samhälle 2

MK1_3_VT20 MKV3_VT20  

Internet och digitala medier

MK1_4_VT20 MKV4_VT20  

 

 

Medie- och kommunikationsvetenskap II, 30 hp (MK1036)

SCHEMA hela kursen TimeEdit-länk*      
Delkurs Kurslitteratur Kursbeskrivning   

Information, propaganda, reklam och PR

MK2_1_VT20 MK2_1_VT20  

Populärkulturella världar

MK2_2_VT20 MK2_2_VT20  

Metodologi

MK2_3_VT20 MK2_3_VT20  

Digitala mediekulturer

MK2_4_VT20 MK2_4_VT20  

 

 

Medie- och kommunikationsvetenskap - kandidatkurs, 30 hp (MK3014)

SCHEMA hela kursen TimeEdit-länk*      
Delkurs Kurslitteratur Kursbeskrivning   

Vetenskaplighet, teori och metod

MK3_1_VT20 MKV_1_VT20  

Examensarbete 

MK3_2_VT20 MKV_2_VT20  

 

     

 

Medie- och kommunikationsvetenskap: kvalificerad yrkespraktik, 30 hp (MK3056)

SCHEMA hela kursen TimeEdit-länk* Kurslitteratur Kursbeskrivning 
    Mer info
     
     

Advanced level/Second cycle (English)

Master's Programme Courses (Department of Media Studies)
 

Media, Justice and Human Rights, 7,5 credits (MK7036)

SCHEDULE TimeEdit-link*      
Course texts Course outline   
MK7036_VT20 MK7036_VT20

Media and Politics in a Globalizing World 7,5 credits (MK7033)

SCHEDULE TimeEdit-link*      
Course texts Course outline  
MK7033_VT20 MK7033_VT20

Media Archaeology 7,5 credits (MK7034)

SCHEDULE TimeEdit-link*      
Course texts Course outline  
MK7034_VT20 MK7034_VT20

 

MASTER THESIS 30 credits

Schedule

 

Kursinformation med reservation:

* Schema TimeEdit: Spikat schema tillgängligt 1 månad före kursstart

Kurslitteraturinfo: Tillgängligt senast två månader före kursstart

Kursbeskrivning: Tillgängligt senast en månad före kursstart