Registreringsinformation - klicka här

 

Medie- och kommunikationsvetenskap I, 30 hp (MK1034)

SCHEMA hela kursen TimeEdit-länk      
Delkurs Kurslitteratur Kursbeskrivning   

Medier i tid och rum

MK1_1_HT19 MKV1_HT19  

Medier, kultur, samhälle 1 

MK1_2_HT19 MKV2_HT19  

Medier, kultur, samhälle 2

MK1_3_HT19 MKV3_HT19  

Internet och digitala medier

MK1_4_HT19 MKV4_HT19  

 

 

Medie- och kommunikationsvetenskap II, 30 hp (MK1036)

SCHEMA hela kursen TimeEdit-länk      
Delkurs Kurslitteratur Kursbeskrivning   

Information, propaganda, reklam och PR

MK2_1_HT19 MK2_1_HT19  

Populärkulturella världar

MK2_2_HT19 MK2_2_HT19  

Metodologi

MK2_3_HT19 MK2_3_HT19  

Digitala mediekulturer

MK2_4_HT19 MK2_4_HT19  

 

 

Medie- och kommunikationsvetenskap - kandidatkurs, 30 hp (MK3014)

SCHEMA hela kursen TimeEdit-länk      
Delkurs Kurslitteratur Kursbeskrivning   

Vetenskaplighet, teori och metod

MK3_1_HT19 MKV_1_HT19  

Examensarbete 

MK3_2_HT19 MKV_2_HT19  

 

     

 

Advanced level/Second cycle (English)

Master's Programme Courses (Department of Media Studies)
 

1st semester

Introduction to Global Media Studies, 7,5 credits (MK7037)

SCHEDULE TimeEdit-link      
Course texts Course outline   
MK7037_HT19 MK7037_HT19

Mediatized Intersections 7,5 credits (MK7023)

SCHEDULE TimeEdit-link      
Course texts Course outline  
MK7023_HT19 MK7023_HT19

Methodology I 7,5 credits (MK7031)

SCHEDULE TimeEdit-link      
Course texts Course outline  
MK7031_HT19 MK7031_HT19

 

3rd semester

Methodology II  7,5 credits (MK7032)

SCHEDULE TimeEdit-link      
Course texts Course outline  
MK7032_HT19 MK7032_HT19

Method Project  7,5 credits (MK7029)

SCHEDULE TimeEdit-link      
Course texts Course outline  
MK7029_HT19 MK7029_HT19

Politics and Popular Culture  7,5 credits (MK7026)

SCHEDULE TimeEdit-link      
Course texts Course outline  
MK7026_HT19 MK7026_HT19

 

Kursinformation med reservation:

Schema TimeEdit: Spikat schema tillgängligt senast en månad före kursstart

Kurslitteraturinfo: Tillgängligt senast två månader före kursstart

Kursbeskrivning: Tillgängligt senast en månad före kursstart