Kurser och program

Kontakt

Studentexpeditionen

Birgitta Kallin Baral och Johan Magnéli
Telefon: 08 – 16 44 01, 16 44 19
E-post: exp@jmk.su.se

Studievägledning

Studievägledare: Emelie Jamieson
Telefon: 08 – 16 44 06
E-post: emelie.Jamieson@ims.su.se

Scheman för kurser på JMK
JMK:s intranät för kurser och scheman