iPhone
 

Inom medie- och kommunikationsvetenskap studeras mediernas betydelse i samhället och betydelsen för individer samt mediernas innehåll, produktionsvillkor och medieanvändning. Utbildningen ger en bred förståelse för mediernas framväxt, betydelse och förändringar i Sverige och internationellt - något som efterfrågas av dagens arbetsmarknad, liksom för den som vill satsa på en forskarkarriär inom mediefältet.

Kurser

  • Medie- och kommunikationsvetenskap I 30 hp
  • Medie- och kommunikationsvetenskap II 30 hp
  • Medie- och kommunikationsvetenskap - kandidatkurs 30 hp

Medie- och kommunikationsvetenskap I 30 hp är vår grundkurs och den ger en bred orientering inom medie- och kommunikationsvetenskap där mediernas roll i samhälle och kultur studeras. Mediernas produktionsvillkor och deras innehåll samt dess användning i ett historiskt och samtida perspektiv belyses. Kursen riktar in sig på både traditionella massmedier, som press, radio och TV men även på digitala medier och nyare medieformer. Metoder för att kritiskt analysera medieinnehåll och användning ges stort utrymme. Mer information och om hur man ansöker hittar du här.

Medie- och kommunikationsvetenskap II 30 hp är en fortsättning på medie- och kommunikationsvetenskap I 30 hp och ger fördjupade kunskaper i vetenskaplig metod, teori och olika analytiska begrepp. Den ger bredare kunskaper om digitala medier och nyare medieformer. Här ingår bland annat populärkultur, internetkommunikation och sociala medier. Du får även lära dig flera metoder för att kritiskt analysera mediernas produktion, innehåll och publiker. (Sökbar från och med vt2014). Mer information och om hur man söker hittar du här.

Medie- och kommunikationsvetenskap - kandidatkurs 30 hp
Inom medie- och kommunikationsvetenskap studeras mediernas roll i samhälle och kultur, deras produktionsvillkor, innehåll och publik. Betoningen ligger på traditionella massmedier som press, radio och TV men även på digitala medier och nyare medieformer. Metoder för att kritiskt analysera mediernas produktion, innehåll och publik ges ett centralt utrymme. Kandidatkursen bygger vidare på tidigare förvärvad kunskap och fokus ligger på att förbereda och skriva ett självständigt examensarbete. Mer information och om hur man ansöker hittar du här.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till Medie- och kommunikationsvetenskap I 30 hp

Svenska B/Svenska som andraspråk B, Historia A och Samhällskunskap A.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till Medie- och kommunikationsvetenskap II 30 hp

Slutförda studier i Medie- och kommunikationsvetenskap I 30 hp, eller motsvarande.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till Medie- och kommunikationsvetenskap - kandidatkurs 30 hp

Slutförda studier i Medie- och kommunikationsvetenskap I 30 hp och Medie- och kommunikationsvetenskap II 30 hp, eller motsvarande.

Examen

Medie- och kommunikationsvetenskap I 30 hp och medie- och kommunikationsvetenskap II 30 hp samt medie- och kommunikationsvetenskap – kandidatkurs 30 hp ger, tillsammans med övriga studier om 90 hp i avslutade kurser, en filosofie kandidatexamen inom huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap (totalt 180 hp).

Ansökan

Ansökan sker via www.antagning.se i ordinarie ansökningsomgångar.